ACCREDITED BY MMC FOR 4 CREDIT POINTS

Organizing Committee


Patron

Dr Dhananjay KelkarChairman

Dr Prasad Rajhans

Vice - Chairman

Dr Sonal Utpat

Chairperson Finance

Dr Sameer JogOrganizing Secretary

Dr Divyesh Patel
(9028085115)

Joint Organizing Secretary

Dr Pradip Dalvi
(7038750099)

Chairperson Scientific Committee

Dr Gouri RanadeCommittee MembersDr Prasad Akole

Dr Balasaheb Pawar

Dr Bhagyashri Bhurke

Dr Swapnil Patharekar


Dr Lakshimikant Yenge

Dr Shailaja Chavan

Dr Vishnudas Telbhare

Dr Vinayak Deshmukh


Dr Atul Tungikar

Dr Sujay Patil

Dr Rahul Shah

Dr Varsha Hande